پیانو:پرویز برزگر/ویولون کلاسیک ایرانی:علیرضا طهماسب زاده/گیتار کلاسیک و فلامینگو:سهیل نبوی/پیانو: الناز سعادت بخش/تار آذربایجانی:محمد امن الهی/کمانچه آذربایجانی:یاشار شادپور شنبه
قوپوز و بالابان:چنگیز مهدی پور/ارف :عباس حسینی/تار آذربایجانی:حسین عطاپور/پیانو:پرویز برزگر یکشنبه
پیانو:پرویز برزگر/آواز کلاسیک:بهرام آقا بالایی/ویولن کلاسیک:اکبر ممدوحی/نی:جلال هاشمی/گیتار کلاسیک و فلوت:پیمان فرخی/ویولن کلاسیک:فیروز برزگر دوشنبه
پیانو:پرویز برزگر/گیتار کلاسیک و فلامینگو:سهیل نبوی/گیتار برقی و کلاسیک:نیلوفر شاهبازی/موغام:احمد ستاری/ارگ و قارمون:نگار امیری/سه تار و تار ایرانی:منوچهر اسد نسب سه شنبه
ارف :عباس حسینی/ویولن کلاسیک:فیروز برزگر/گیتار کلاسیک و فلوت:پیمان فرخی/قاوال:مجید رحیمی پور/ویولون کلاسیک ایرانی:علیرضا طهماسب زاده/آواز کلاسیک:بهرام آقا بالایی/سنتور:مهرداد فاروقی چهارشنبه
آواز کلاسیک:صادق عباتی/سنتور:محمد حاجی زاده/گیتار کلاسیک:رضا اسد نسب/آکاردیون:یعقوب کبیر عزتی/آواز ایرانی:شهرام آبرومند/تار آذربایجانی:حسین عطاپور پنج شنبه